MOSPIRA





ANIMASI BERKOMPUTER
Animasi dibentuk dan dihasilkan dengan menggunakan teknologi komputer dan electronik

PROSES YG TERLIBAT

Tweening     >          Merupakan proses membentuk objek diantara frame2 animasi bagi mempamerkan seolah-olah suatu pergerakan telah terbentuk

Keyframe     >          Ianya adalah kunci perubahan kepada frame gambar dimana apaabila berlaku perubahan imej yang berbeza dari imej yang terdahulu. secara automatik komputer akan melukis perubahan imej sehingga keyframe yang lain yang ingin melakukan perubahan imej.


PRINSIP ASAS ANIMASI
·         Animasi berlaku disebabkan oleh fonemena biologikal yang dikenali sebagai " persistence of version". Fenomena diaman satu siri imej yang silih berganti dalam satu jangka masa yang pantas dan singkat kelihatan seolah2 satu illusi yang hidup dan bergerak secara sendiri.

TEKNIK-TEKNIK ANIMASI
Animasi tradisional           >          Semua animasi dilakukan dengan tangan. semua bingkai frame dilukis setiap satu

cth: 1 frame = 1 lakaran lukisan
1 saat = 15 frame
30 saat = 450 frame = 480 frame


ANIMASI SEL(Cel Animation)

·         Dilukis pada helaian-helaian yang lutsinar

·         Pelbagai watak atau objek akan dilukis bertundan atau bertinduhan pada helaian lutsinar..

PAGE FLIPPING
Animasi bukaan helaian merupakan satu teknik yang mempersembahkan imej berturutan dengan menukar pada kedudukan yang dikehendaki

ONION SkINNING
Proses membina sesebuah animasi ia membenarkan seseorang melihat garisan kasar (outline) sel sebelumnya.

Categories:

Leave a Reply