MOSPIRA
Kategori Animasi Berkomputer

Terbahagi kepada 2 :        Animasi 2 Dimensi
                                               Animasi 3 Dimensi

Animasi 2 Dimensi

·        Animasi Laluan (Path Animation)
·        Animasi Sel (Cel Animation)
·        Animasi Skrin atau Transasi Objek
·        Animasi Font dan Ikon

Animasi Laluan (Path Animation)

·        Mengerakkan objek disepanjang laluan yang telah ditetapkan pada skrin, laluan tersebut boleh merupakan garis lurus mahupun melengkung.

Animasi Sel (Cel Animation)

·        Memboleh sesebuah objek dilukis berulangkali dengan mudah dengan menggunakan arahan ‘’ Copy and Paste ’’ sebelum sebarang perubahan dilakukan pada sel yang seterusnya.
·        Berdasarkan satu siri frame atau sel yang mana objeknya akan dilukis berulangkali untuk menghasilkan satu illusi pergerakan telah berlau, ianya berasal dari perkataan celluloid (helaian yang lutsinar).

Animasi Skrin atau Transasi Objek

·        Animasi ringkas pada skrin atau objek ini dikenali sebagai transasi atau ‘’transition’’ yang merujuk kepada kaedah paparan sesebuah skrin dipersembahkan *contohnya skrin semakin kabur digantikan dengan persembahan yang lain.
Animasi Font dan Ikon

·        Dikenali sebagai Animasi ‘’Sprite’’ yang melibatkan pertukaran ikon yang sama ada kepada ikon yang lain apabila ditawan oleh seseorang pengguna.
·        Contoh banyak digunakan dalam pembanggunan multimedia, internet dan kiosk (Memberi info).

-    

Tweening

·        Proses tweening merupakan proses membentuk objek di antara frame-frame animasi bagi mempamerkan seolah2 suatu pergerakan telah terbentuk.
·        Membawa maksud bahawa seseorang animator hanya perlu membina sel pertama dan sel terakhir bagi sesebuah animasi.

Keyframe (Kunci penanda bagi pergerakan)

Menghasilkan imej pada frame2 diantara keyframe tidak perlu dilukis oleh manusia tetapi sebaliknya dihasilkan secara automatic oleh perisian computer yang terlihat.Categories:

Leave a Reply